Lên đầu trang
Tin tức hoạt động của Khoa
LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 - 2016
Sinh viên năm 4, khóa 2012 - 2016 sẽ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trong 2 ngày: 19 và 20/05/2016.
Sau đây là lịch cụ thể:
1. Các chuyên ngành Ngôn ngữ - Hán Nôm, Lí luận văn học, Văn học Việt Nam bảo vệ sáng 19/5 tại các phòng (lần lượt): H.III.5, H.III.6, H.III.7
2. Các chuyên ngành: Phương pháp dạy học, Văn học nước ngoài bảo vệ vào sáng ngày 20/5 tại các phòng (lần lượt): H.III.2, H.III.3 (Ngành Văn học nước ngoài có thể bảo vệ cả ngày).
Kính mời học viên và sinh viên Khoa Ngữ Văn tới tham dự!
Trân trọng

Bài khác