Lên đầu trang
Tin tức hoạt động của Khoa
CÔ TRẦN THỊ HUYỀN GẤM - GV TỔ NGÔN NGỮ HÁN NÔM BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
Sáng 19/10/2016, tại trường Đại học Khoa học Huế, cô TRẦN THỊ HUYỀN GẤM - GV TỔ NGÔN NGỮ HÁN NÔM BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ - Đề tài: Ẩn dụ ý niệm phạm trù công trình kiến thiết trong tiếng Việt - Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Bạch Nhạn. Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của tác giả, vì vậy, thống nhất đánh giá điểm số tuyệt đối 10/10. BCN Khoa Ngữ văn trân trọng chúc mừng cô Trần Thị Huyền Gấm.

Bài khác