Lên đầu trang
Tin tức hoạt động của Khoa
Hội thảo khoa học quốc gia: “Nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Kỉ niệm 60 năm thành lập Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Huế (1957 - 2017), chiều ngày 16/ 3/ 2017, Khoa Ngữ văn đã chức Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục". Hội thảo là nơi để các nhà khoa học, các nhà giáo dục công bố những kết quả nghiên cứu mới, trao đổi về những cách thức, phương pháp dạy học mới. Hội thảo cũng là nơi giới nghiên cứu, giảng dạy gặp gỡ và trao đổi; khơi dậy ý thức phản biện và tự phản biện trong nghiên cứu, kích thích những tìm tòi, sáng tạo, đổi mới trong dạy học, đặc biệt là dạy học Ngữ văn.

Hội thảo đã nhận được 97 tham luận từ 18 trường đại học, cao đẳng, phổ thông và Viện nghiên cứu, tập trung vào hai lĩnh vực: Những vấn đề nghiên cứu về văn học và ngôn ngữ; Những vấn đề về dạy học Ngữ văn. Bên cạnh những tham luận nghiên cứu lý thuyết, có những tham luận hướng đến các vấn đề ứng dụng. Đối tượng nghiên cứu của các tham luận cũng diễn ra trên một phổ rộng, từ hệ hình tiền hiện đại, hiện đại đến hậu hiện đại, từ văn học dân gian đến văn học viết, từ văn học trung đại đến văn học hiện đại, đương đại, từ văn học Việt Nam đến văn học thế giới, từ Ngôn ngữ Hán, Hán Việt, ngôn ngữ thời số hóa, đến ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số; từ nhà văn, tác phẩm đến người đọc, công chúng và quá trình văn học; từ dạy học theo đặc trưng thể loại đến dạy học theo tinh thần tích hợp hay theo tinh thần hậu hiện đại, liên văn hóa... Phạm vi nghiên cứu đa dạng của các tham luận cho thấy câu chuyện đổi mới, tiếp tục đổi mới không chỉ là đòi hỏi cấp bách mà còn là những triển vọng của việc nghiên cứu, giảng dạy nói riêng và của vấn đề giáo dục nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo khoa học:

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 


Bài khác