Lên đầu trang
Tin tức hoạt động của Khoa
THUYẾT TRÌNH "CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN PHỔ THÔNG MỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM"
              Nhằm nâng cao hiểu biết về chương trình Ngữ văn phổ thông mới được áp dụng từ năm 2019, đồng thời chuẩn bị cho việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo cử nhân ngành sư phạm Ngữ văn, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Ngữ văn tại trường Đại học Sư phạm Huế, chiều ngày 14/01/2018, Khoa Ngữ văn đã tổ chức buổi thuyết trình với chủ đề "Chương trình ngữ văn phổ thông mới và định hướng đào tạo giáo viên ngữ văn ở trường đại học sư phạm” do PGS.TS Bùi Mạnh Hùng trình bày.

PGS.TS Bùi Mạnh Hùng hiện là Phó Tổng Chủ biên Chương trình Giáo dục Phổ thông, Thành viên Ban Phát triển Chương trình Ngữ văn. Thầy là một nhà Việt ngữ học đã có nhiều công trình nghiên cứu giá trị đối với nền ngữ học nước nhà trên các lĩnh vực ngôn ngữ học đối chiếu, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, nghiên cứu tiếng Việt từ góc nhìn chức năng luận, giới thiệu lí thuyết ngữ học mới về Việt Nam.

Bên cạnh đó, thầy cũng dành nhiều tâm sức nghiên cứu và xây dựng chương trình ngữ văn phổ thông. Thầy đã dành nhiều năm nghiên cứu chương trình và biên soạn sách giáo khoa của các nước có nền giáo dục phát triển như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Phần Lan, v.v.  cũng như nghiên cứu lịch sử chương trình và biên soạn sách giáo khoa ở Việt Nam, tham gia biên soạn  Đề án về chương trình môn Tiếng Việt ở trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 do Hội Ngôn ngữ học TP.HCM chủ trì, 2001, sách Ngữ văn lớp 8, tập 1 + 2, Ngữ văn lớp 9 tập 1 bộ hiện hành.

        Tại buổi thuyết trình, PGS. TS Bùi Mạnh Hùng trình bày những nội dung trọng tâm của Chương trình Ngữ văn phổ thông mới, bao gồm định hướng đổi mới chương trình Ngữ văn, nhận thức mới về xây dựng chương trình, mục tiêu và cấu trúc của chương trình mới, định hướng xây dựng sách giáo khoa.