Lên đầu trang
Tin tức hoạt động của Khoa
Chương trình Câu lạc bộ văn học 2018
Chương trình Câu lạc bộ văn học 2018 của Khoa Ngữ văn với chủ đề "Tình yêu còn mãi".
Thời gian: 19 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2018
Địa điểm: Giảng đường I, trường Đại học Sư phạm Huế
Trân trọng kính mời.

Bài khác