Lên đầu trang
Tin tức hoạt động của Khoa
GIẢNG VIÊN TRẦN THỊ THANH NHỊ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Sáng ngày 08-06-2018, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô Trần Thị Thanh Nhị - giảng viên tổ Văn học Việt Nam đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngữ Văn, đề tài: “Dự báo trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam: nội dung và phương thức thể hiện’”.

Khoa Ngữ văn trân trọng chúc mừng cô.
Bài khác