Lên đầu trang
Tin tức hoạt động của Khoa
THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “VĂN HỌC VÀ GIỚI”


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                     TẠP CHÍ

         ĐẠI HỌC HUẾ                          NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

                                      Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2019

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM GIA

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

“VĂN HỌC VÀ GIỚI”

(THÔNG BÁO SỐ 1)

 

Kính gửi: Quý vị học giả, các nhà nghiên cứu, giảng dạy văn học

 

Văn học là một hình thức biểu đạt nghệ thuật, một thực tiễn diễn ngôn văn hóa. Biểu đạt của giới/về giới (gender) trong văn học là một phương diện quan trọng của diễn ngôn văn hóa. Để đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy, học tập văn học trong bối cảnh mới, Khoa Ngữ văn, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Tạp chí Nghiên cứu văn học - Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo Văn học và giới. Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng dạy văn học trình bày, thảo luận các vấn đề về giới trong văn học, các mối quan hệ liên ngành giữa văn học với các khoa học xoay quanh vấn đề giới.

1.      Chủ đề hội thảo:

Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau:

-         Khoa học về giới, lý thuyết về giới (thuyết nữ quyền, hậu cấu trúc luận, phân tâm học, văn hóa học, xã hội học... về nữ giới, nam giới, giới đồng tính và lưỡng giới).

-         Giới và diễn ngôn định giới trong văn học/văn hóa.

-         Biểu đạt giới và kiến tạo bản sắc giới trong quan hệ với các phạm trù tính dục, chủng tộc, giai cấp, lứa tuổi, nhóm phái…

-         Vấn đề giới với quá trình sáng tác, tiếp nhận văn học.

-         Các chủ đề về giới tính, phái tính và “mặt nạ tác giả” trong các thể loại văn học, giai đoạn, thời kỳ văn học…

-         Dạy học văn học trong nhà trường từ góc nhìn giới.

-         Triển vọng nghiên cứu liên ngành giữa văn học với các ngành khoa học khác về giới.

2. Đơn vị tổ chức: Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; Tạp chí Nghiên cứu văn học - Viện Văn học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

3. Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 34 Lê Lợi, thành phố Huế.

4. Thời gian tổ chức:

- Thời gian nhận Đăng kí - tóm tắt tham luận: trước ngày 30/06/2019

- Thời gian nhận toàn văn tham luận: trước ngày 30/8/2019

- Thời gian tổ chức Hội thảo: dự kiến cuối tháng 10/2019

5. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt

6. Thể lệ gửi bài và quy cách văn bản:

            Bài viết gửi đến Hội thảo là những nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên Internet và bất kỳ ấn phẩm nào;

Bài viết bằng tiếng Việt, khổ giấy A4, font: Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 13, cách dòng đơn, độ dài không quá 12 trang. Chú thích đặt ở cuối trang theo chế độ footnote tự động; Tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài viết.

7. Công bố, xuất bản:

            Tham luận có chất lượng sẽ được lựa chọn, biên tập để công bố trong số chuyên san của Tạp chí Nghiên cứu văn học (Viện Văn học) và Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm, Đại học Huế, tạp chí thuộc Danh mục tạp chí khoa học của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, được tính điểm tối đa đến 0,5 đ).

            Đại biểu được miễn phí tham dự Hội thảo. Nếu bài được chọn đăng trên Tạp chí, tác giả bài viết đóng góp một phần kinh phí theo thỏa thuận tự nguyện với Ban tổ chức Hội thảo và Tạp chí.

8. Địa chỉ liên hệ:

Mọi ý kiến, thông tin trao đổi, liên hệ đăng kí - tóm tắt tham luận và toàn văn tham luận xin gửi về địa chỉ:

1. Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, 34 Lê Lợi, Thành phố Huế (email: htvanhocvagioi@gmail.com).

Hoặc liên lạc qua số điện thoại: TS. Lê Thị Diễm Hằng, Trợ lí Đào tạo và Khoa học: 0906.455.790, PGS.TS. Trần Huyền Sâm, Trưởng bộ môn Lý luận Văn học: 0914.079.090), TS. Trần Thiện Khanh, Phó Trưởng ban Ban biên tập và trị sự, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 091.797.3231.

Ban Tổ chức chỉ nhận đăng kí - tóm tắt tham luận và toàn văn tham luận qua địa chỉ email: htvanhocvagioi@gmail.com.

Thông tin Hội thảo sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Khoa Ngữ văn (Đại học Sư phạm Huế) và Viện Văn học: http://www.khoanguvandhsphue.org; http://vienvanhoc.vass.gov.vn.


 

TỔNG BIÊN TẬP

(Đã kí)

PGS. TS. Nguyễn Hữu Sơn

BAN TỔ CHỨC

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

PGS.TS. Lê Anh Phương

 

        

   

Bài khác