Lên đầu trang
Sách hay - Sách mới
Tên sách: Văn học Việt Nam hiện đại giai đoàn từ đầu thế kỷ XX đến 1930
Văn học Việt Nam hiện đại giai đoàn từ đầu thế kỷ XX đến 1930
Tác giả: TS. Hoàng Đức Khoa - TS. Tôn Thất Dụng
Nhà xuất bản: NXB Đại học Huế
Giá bán:
Sơ lược: Giáo trình được biên soạn trên cơ sở nội dung chương trình khung bộ môn văn học Việt Nam dành cho hệ đào tạo cử nhân tại Khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Huế
Nội dung chính:

Giáo trình gồm 3 chương:
Chương 1: Khái quát về văn học Việt Nam hiện đại giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến 1930.
Chương 2: Phan Bội Châu (1867 - 1940)
Chương 3: Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu (1889 - 1939)