Lên đầu trang
Sách hay - Sách mới
Tên sách: Các trường phái lý luận, phê bình văn học phương Tây hiện đại và sự tiếp biến, vận dụng ở Việt Nam
Các trường phái lý luận, phê bình văn học phương Tây hiện đại và sự tiếp biến, vận dụng ở Việt Nam
Tác giả: Bửu Nam
Nhà xuất bản: Đại học Huế
Giá bán:
Sơ lược:
Nội dung chính: