Lên đầu trang
Giới thiệu về Khoa ngữ văn

CHI ỦY,  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

I. CHI ỦY

1. TS. NGUYỄN VĂN THUẤN: Bí thư Chi bộ


2. TS. LÊ THỊ NGỌC ANH : Phó Bí thư Chi bộ


3. ThS. LÊ NGUYỄN THỊ THU HẰNG: Chi ủy viên

 

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

TS. NGUYỄN VĂN THUẤN: Trưởng Khoa

TS. LÊ THỊ NGỌC ANH: Phó trưởng Khoa