Lên đầu trang
Giới thiệu về Khoa ngữ văn

CÁC ĐOÀN THỂ KHOA NGỮ VĂN

 

I. CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch Công đoàn: Đ/c. Lê Khánh Tùng.

2. BCH Công đoàn: Đ/c. Lê Khánh Tùng, Đ/c. Trần Thị Thanh Nhị, Đ/c. Nguyễn Thùy Trang

II. BAN NỮ CÔNG

Đ/c. Lê Khánh Tùng,  Đ/c. Nguyễn Thị Hoài Phương, Đ/c. Nguyễn Thùy Trang

III. LIÊN CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. Bí thư LCĐ: Đ/c. Nguyễn Thuỳ Trang

2. BTV LCĐ:

IV. LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN

1. Bí thư LCH: Đ/c.

2. BCH Hội sinh viên: