Lên đầu trang
Thông tin giảng viên
TS. NGUYỄN VĂN THUẤN
Giảng viên, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa
Tác giả: Admin
Cập nhật: 03/20/2021
TS. NGUYỄN THỊ TỊNH THY
Giảng viên Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
Tác giả: Admin
Cập nhật: 03/20/2021
PGS. TS. TRẦN THỊ SÂM
Giảng viên, Trưởng bộ môn Phương pháp dạy học và Lý luận văn học
Tác giả: Admin
Cập nhật: 03/20/2021
THS. LÊ KHÁNH TÙNG
Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học và Lý luận văn học, Chủ tịch công đoàn bộ phận
Tác giả: Admin
Cập nhật: 03/20/2021
PGS. TS. THÁI PHAN VÀNG ANH ANH
Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học và Lý luận văn học
Tác giả: Admin
Cập nhật: 03/20/2021
TS. HOÀNG ĐỨC KHOA
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
Tác giả: Admin
Cập nhật: 01/22/2021
TS. LÊ THỊ NGỌC ANH
Giảng viên Bộ môn Lý luận - Phương pháp dạy học, Phó trưởng Khoa Ngữ văn
Tác giả: Admin
Cập nhật: 03/20/2021
TS. LÊ THỊ DIỄM HẰNG
Giảng viên Phương pháp dạy học và Lý luận văn học; Trợ lý Khoa học - Đào tạo
Tác giả: Admin
Cập nhật: 03/20/2021
PGS.TS. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Giảng viên, Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
Tác giả: Admin
Cập nhật: 01/22/2021
THS. NGUYỄN ANH DÂN
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, Nghiên cứu sinh tại 华中师范大学 (ĐHSP Hoa Trung - Trung Quốc)
Tác giả: Admin
Cập nhật: 01/22/2021
THS. TRẦN ĐÌNH NHÂN
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, NCS tại Trung Quốc
Tác giả: Admin
Cập nhật: 01/22/2021
THS. NGUYỄN VĂN LUÂN
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, NCS tại Trung Quốc
Tác giả: Admin
Cập nhật: 01/22/2021
TS. TRẦN THỊ THANH NHỊ
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
Tác giả: Admin
Cập nhật: 01/22/2021
THS. ĐOÀN THỊ QUÝ NGỌC
Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ - Hán Nôm
Tác giả: Admin
Cập nhật: 10/30/2018
TS. NGUYỄN THÙY TRANG
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, Bí thư Liên chi đoàn
Tác giả: Admin
Cập nhật: 03/20/2021
THS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
Tác giả: Admin
Cập nhật: 01/22/2021
TS. VÕ THỊ NGỌC THÚY
Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ - Hán Nôm
Tác giả: Admin
Cập nhật: 02/6/2020
THS.LÊ THỊ CẨM VÂN
Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ - Hán Nôm
Tác giả: Admin
Cập nhật: 10/30/2018
THS. TRẦN THỊ HUYỀN GẤM
Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ - Hán Nôm
Tác giả: Admin
Cập nhật: 01/22/2021
PGS. TS. HOÀNG THỊ HUẾ
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
Tác giả: Admin
Cập nhật: 01/22/2021
ThS. NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG
Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học và Lý luận văn học
Tác giả: Admin
Cập nhật: 01/22/2021
THS. NGUYỄN LÃM THẮNG
Trưởng bộ môn Ngôn ngữ - Hán Nôm
Tác giả: Admin
Cập nhật: 10/2/2018
THS. NGUYỄN TRÀ MY
Trợ lý văn thể - công tác sinh viên, Cán bộ văn phòng khoa
Tác giả: Admin
Cập nhật: 01/22/2021